Vodopad Ripaljka Sokobanja

Vodopad Ripaljka se nalazi na reci Gradašnici na planini Ozren a od Sokobanje je udaljen oko 5 kilometara. Vodopad Ripaljka je prvi spomenik prirode u Jugoslaviji zaštićen zakonom iz 1948. godine. Prema navodima Jovana Cvijića, ovo je bio najviši vodopad Srbije u tadašnje vreme.
Ripaljka spada u grupu akumulativnnih vodopada. Nalazi se na nadmorskoj visini od 420 metara, a vodopad je visok 17,5 metara. Tokom leta i jeseni reka Gradašnica presušuje, tako da i vodopad nestaje. Ripaljka je dobila naziv prema reči „ripnuti“, koja se u ovom delu Srbije koristi za pojam „skočiti“.